IVANA STEFANOVIĆ
kompozitor
SRPSKI
NOVOSTI BIOGRAFIJA KOMPOZICIJE IZVOĐENJA DISKOGRAFIJA TEKSTOVI GALERIJA KONTAKT CENTAR ZA MUZIČKU AKCIJU
Knjige
Privatna priča, prema sadržaju jednog kofera
Tokom više generacija jedna porodica se nikad nije odlučila da baci stari kofer sa prašnjavim papirima i dokumentima. Upravo ta jednostavna činjenica omogućila je da taj kofer danas bude otvoren, a ova dosad nepoznata građa bude pročitana i delimično prikazana javnosti.
Više od 8.000 strana različitih dokumenata velikim delom se odnosi na 19. i početak 20. veka, a papiri, pisma, slike, koverte, zapisi, isečci iz novina, recepti, diplome... svedoče o pojedinačnim životima u ogledalu velike, burne, balkanske istorijske freske.
Ova knjiga je samo “mala” istorija, privatna istorija jedne porodice.
Svi likovi, datumi, zemlje i mesta, imena i prezimena, godine, bilo da je reč o istorijskim događajima ili običnim datumima – istiniti su. Nijedna činjenica ili podatak nisu izmišljeni, promenjeni ili dodati.
PRIKAZ KNJIGE: Ljubinka Trgovčević - Ivana Stefanović, "Privatna priča: prema sadržaju jednog kofera" - PROČITAJTE TEKST NA SAJTU ČASOPISA "MEDIANTROP"
Mirjana Detelić: Scripta manent. O knjizi Privatna priča - prema sadržaju jednog kofera - Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 62-1 (2014), 287-289
PRIKAZ KNJIGE: Privatna istorija / Ljubica Šljukić Tucakov - PROČITAJTE TEKST NA SAJTU ČASOPISA "KNJIŽENSTVO"
PRIKAZ KNJIGE: Sve je važno / Natalija Ludoški - PROČITAJTE TEKST NA SAJTU ČASOPISA "POLJA"

Izdavač Službeni glasnik i Arhiv Srbije. 2012.
535 str. Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Istorija
ISBN 978-86-519-1400-6 (СГ)
LINK
Muzika od ma čega
Kada kažem muzika, ja mislim na mnogo šta. Mislim na jednu ogromnu, složenu, sveukupnu, zbirnu pojavu bez velikog pojmovnog cepanja na delove, grupe, vrste, pravce, stilove, žanove, teoriju, istoriju, formu.... Mislim na ukupnost zvuka i zvučanja. Na harmoniju i kakofoniju, podjednako. Mislim na to kako zvuči priroda, grad, mašine, ali i usamljena frula ili veliki simfonijski orkestar. Mislim na nešto takoreći beskonačno i bezgranično, nešto istovremeno basnoslovno i efemerno.
Muzika, onako kako je ja vidim, čini mnogostruk i sveobuhvatan zbir parametara u koje, samo za početak najbrajanja, neka budu spomenuti: ljudska kreativnost i znanje, istorija i nasleđe, intuicija i hrabrost, moral i radoznalost, bezbrižnost i sklonost razmišljanju, fizički i metafizički duhovni prostor.
Muzika je ogroman, od života nerazdvojni deo čoveka.
Put za Damask
Što je čovek više stranac to se više integriše u sebi, sve više postaje ono što jeste.
Što su slike koje oko vidi dalje od srca i od nasleđa koje je poneo iz doma, to je jača i preciznija pojava one unutrašnje slike.
Ovaj svet, koji moje oko sada gleda, sav treperi od nereda, klima se, klati, ljulja, i poigrava. Nikako da se ova slika umiri i ravnoteža uspostavi. To je možda samo od toplog vazduha koji sve pred očima pretvara u treptanje, izmaglicu, prikazu. Pustinja se kreće, pesak plovi. Vazduh je neprovidan, zasićen svime što njime leti. Svet čija se slika, međutim, pomalja pred mojim unutrašnjim vidom, iznutra je sasvim drugačiji - miran je, skoro nepokretan. Čitav svet kao porta crkve u Brankovini u jesen, s mnogo lišća i trulih jabuka na vlažnoj zemlji...
TEKSTOVI
Reč na promociji knjige Saše Brajović “Lujo Davičo. Fragmenti života” u izdanju Clio 2019.
Bitef teatar, 23. januar 2020.
PREUZMITE TEKST NA SRPSKOM
Razgovor s povodom
Za sajt Udruženja kompozitora razgovor vodila Ivana Petković, muzikolog.
April 2016.
PROČITAJTE TEKST NA SAJTU COMPOSERS.RS
Zvuk stvaranja, ritam rušenja
Tekst za slovenački list Sobotna priloga napisala Zorana Baković.
Oktobar 2015.
PROČITAJTE TEKST NA SAJTU DELO.SI
PREUZMITE TEKST NA SRPSKOM
Bliska mi je umetnost sećanja
Sećanje su slojevi nepouzdanih slika /// Moj otac je bio čovek ogromne širine u koju je stajala sva moguća ljudska empatija /// Išli smo na divne izlete na daleku Zvezdaru sa maminim učenicama /// Volim ulicu, grad, vrevu, sirene, tandrkanje tramvaja /// Nisam ja sama otkrila ni violinu ni kompoziciju, ni muziku, ni knjige, ni veliku biblioteku /// Svakog od tih šest dana išla sam na Slobodni univerzitet /// Zaista, prošlost skoro nikad nije svršena stvar.
Autor: Rade Radovanović
PROČITAJTE CEO TEKST NA SAJTU DANAS.RS
BUNT ili samoodbrana muzičke umetnosti - PREUZMITE PDF
Izgleda da je umetnicima, mnogima među njima, sasvim dosadilo da budu maltretirani, da budu u službi birokratije, da budu žrtve stalne slučajne ili namerne zamene sa estradom, dosadilo im je da se na njihov račun i na račun umetnosti, posebno savremene, prave doskočice i zbijaju šale, da ih vređaju neznanjem i prostaklukom, da nikad ne slušaju ni šta govore ni šta rade
Cipela - PREUZMITE PDF
Povodom 10 godina od smrti balerine, mirovne aktivistkinje i prijateljice Jelene Santić. Tekst je objavljen u knjizi "Jeleni, prijatelji", izdavač Grupa 484 i Fond Jelena Santić, 2010.
Ljubica Marić i Pavle Stefanović - PREUZMITE PDF
Tekst nastao za Međunarodni muzikološki skup "Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike njenog vremena" (Beograd, 5-7. nov. 2009). Tokom 2010. će biti objavljen Zbornik radova s tog skupa.
TEKSTOVI
Copyright © 2009 - 2021 Kilmulis design